ClimateHero använder ett trettiotal olika publika källor för att beräkna ditt klimatavtryck. Baserat på dessa källor och hur du svarar i klimatkalkylatorn så kan de estimera ditt klimatavtryck utifrån din privatkonsumtion, vilket i snitt är 9 ton CO2e per person och år i Sverige.

--I samarbete med ClimateHero--

Varför ska du beräkna ditt klimatavtryck?

Innan du börjar fundera på vad du kan göra för att minska ditt klimatavtryck är det bra att veta hur stort det egentligen är. När du vet hur mycket koldioxidekvivalenter du ansvarar för kan du börja sätta mål för att minska din klimatpåverkan och har på så sätt lättare att följa upp effekten av dina åtgärder.

Hur kan du beräkna din klimatpåverkan?

Om du vill beräkna vilken klimatpåverkan du har finns det olika verktyg du kan använda dig av.

Ett av de är Climate Hero!

Beräkna ditt klimatavtryck 

I det svenska snittet av 9 ton CO2 per person och år exkluderas ca 2 ton per år som är förknippat med offentliga investeringar och konsumtion som finansieras med skattemedel (ex vägar, sjukhus, skolor), då det inte är något du som privatperson direkt kan påverka genom ändrade levnadsvanor. Om man tar hänsyn till detta skulle alltså snittsvenskens konsumtionsavtryck vara 11 ton CO2e per år.

Climate Hero grundades av Anna och Robert Sabelström med missionen att hjälpa planetens invånare att enkelt förstå och ta steg för att banta sina klimatavtryck. De kallar sig en ”good cause start-up” och försöker marknadsföra klimatkalkyltorn till fler av planetens invånare. Hittills har 50’000 svenskar gått genom kalkylatorn och varje person har i snitt accepterat klimatlöften som bantar ens klimatavtryck med 30%. Räknar man med de som dessutom balanserar ut sitt återstående klimatavtryck via climate hero’s kompenseringsabonnemang så blir snittreduceringen 40%. Totalt motsvarar det en klimatbantning på att ta bort fler än 100 000 dieselbilar från vägarna.  Så genom att du genomför beräkningen bidrar du att det blir ännu större impact!

Beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter:

Climate Hero

Testa det, det är enkelt och kostnadsfritt. Du får även tips om vad du kan göra annorlunda för att minska eller kompensera dina utsläpp.

Andra verktyg är:

Klimatkontot

Klimatkontot är ett verktyg som har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet och tar runt fem minuter att svara på. Här kan du också hitta tips på hur du kan minska dina utsläpp och se hur olika styrmedel påverkar samhällets utsläpp av växthusgaser.

Klimatkalkylator av WWF

WWF har en kalkylator i samarbete med Stockholm Environment institute (SEI). Det är enkelt och tar cirka 5-10 minuter att ta sig genom alla frågor.

Klimatvågen

Klimatvågen är ett verktyg där du kan se hur mycket din klimatpåverkan väger. Medelsvenskens utsläpp av växthusgaser är idag 10 ton per år enligt dem. En hållbar nivå 2050 är 1-2 ton per person och år. Testet tar ca 10 minuter att göra och du kan jämföra din klimatpåverkan med medelsvensken och se hur du kan bidra till att vi når målet 1 ton per person. Klimatvågen på webben är ett komplement till Energi- och klimatrådgivningens fysiska klimatvåg.