--I samarbete med Climate Hero--

Hur kan jag beräkna mitt klimatavtryck?

Om du vill beräkna vilken klimatpåverkan du har finns det olika verktyg du kan använda dig av.

Ett av de är Climate Hero! Testa det, det är enkelt och kostnadsfritt. Du får även tips om vad du kan göra annorlunda för att minska eller kompensera dina utsläpp.

 

Beräkna ditt klimatavtryck med Climate Hero

ClimateHero använder ett trettiotal olika publika källor för att beräkna ditt klimatavtryck. Baserat på dessa källor och hur du svarar i klimatkalkylatorn så kan de estimera ditt klimatavtryck utifrån din privatkonsumtion, vilket i snitt är 9 ton CO2e per person och år i Sverige.

I detta exkluderas dock ca 2 ton per år som är förknippat med offentliga investeringar och konsumtion som finansieras med skattemedel (ex vägar, sjukhus, skolor), då det inte är något du som privatperson direkt kan påverka genom ändrade levnadsvanor. Om man tar hänsyn till detta skulle alltså snittsvenskens konsumtionsavtryck vara 11 ton CO2e per år.

Climate Hero grundades av Anna och Robert Sabelström med missionen att hjälpa planetens invånare att enkelt förstå och ta steg för att banta sina klimatavtryck. De kallar sig en ”good cause start-up” och försöker marknadsföra klimatkalkyltorn till fler av planetens invånare. Hittils har 50’000 svenskar gått genom kalkylatorn och varje person har i snitt accepterat klimatlöften som bantar ens klimatavtryck med 30%. Räknar man med de som dessutom balanserar ut sitt återstående klimatavtryck via climate hero’s kompenseringsabonnemang så blir snittreduceringen 40%. Totalt motsvarar det en klimatbantning på att ta bort fler än 100 000 dieselbilar från vägarna.  Så genom att du genomför beräkningen bidrar du att det blir ännu större impact!

Beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter:

Climate Hero